Masjid Aisha Holmlia
0 Reviews: 0 If you are the owner, please write us
Sunni/tablighi Masjid. Holmlia Moskè (også kjent som Masjid Aisha Holmlia) arrangerer flere aktiviteter for muslimer i Oslo/Akershus. Moskeen er blant annet kjent for deres misjonering (tabligh) og deres samlinger om forskjellige temaer innen Islam.
Mosque
Library
no
Madrassas
no
Jummah
no
Taraweeh
no
Imam
Jummah Time
The time of the obligatory prayer
Back to the catalogue